Genealogy Data Page 8 (Pedigree Pages)

For privacy reasons, Date of Birth and Date of Marriage for persons believed to still be living are not shown.

    
     HETZ, Johann Heinrich
 b. 13 DEC 1802
 d. 25 MAR 1858
     HETZ, Christian August
 b. 5 JUL 1830
 d. 20 MAR 1887
 
      EGELKRAUT, Elisabethe Margarethe
 b. 3 SEP 1805
 d. AFT 1858
   HETZ, Franz Hugo
 b. 14 NOV 1862
 d. 25 JUN 1943
  
     MAIDORN, Carl Heinrich
 b. 29 NOV 1779
 d. 13 JUL 1840
    MAIDORN, Marie Therese
 b. 21 JUN 1832
 d. 1 JUN 1899
  
     WINDISCH, Johanne Caroline Christiane
 b. 17 OCT 1798
  HETZ, Max Ernst
 b. 6 SEP 1894
 d. 18 SEP 1894
    
     SCHEFFLER, Friedrich Ferdinand
 b. 25 NOV 1810
 d. 15 MAR 1881
    SCHEFFLER, Friedrich Ferdinand
 b. 25 JUN 1832
 d. 7 JUN 1886
  
     WALTHER, Johanna Christiana Sophie
 b. 13 SEP 1810
 d. 25 OCT 1865
   SCHEFFLER, Anna Thusnelda
 b. 6 JUL 1865
 d. 28 APR 1932
   
     PEINE, Karl Heinrich Wilhelm
 b. 16 AUG 1810
 d. 6 MAY 1864
    PEINE, Henriette Ernestine
 b. 16 MAY 1837
 d. 27 FEB 1899
  
     MEYER, Christiane Caroline
 b. 30 JUL 1817
 d. 6 OCT 1898
    

Back to Main Page


    
     HETZ, Johann Heinrich
 b. 13 DEC 1802
 d. 25 MAR 1858
     HETZ, Christian August
 b. 5 JUL 1830
 d. 20 MAR 1887
 
      EGELKRAUT, Elisabethe Margarethe
 b. 3 SEP 1805
 d. AFT 1858
   HETZ, Franz Hugo
 b. 14 NOV 1862
 d. 25 JUN 1943
  
     MAIDORN, Carl Heinrich
 b. 29 NOV 1779
 d. 13 JUL 1840
    MAIDORN, Marie Therese
 b. 21 JUN 1832
 d. 1 JUN 1899
  
     WINDISCH, Johanne Caroline Christiane
 b. 17 OCT 1798
  HETZ, Elsa Klara
 b. 10 AUG 1897
 d. 21 AUG 1897
    
     SCHEFFLER, Friedrich Ferdinand
 b. 25 NOV 1810
 d. 15 MAR 1881
    SCHEFFLER, Friedrich Ferdinand
 b. 25 JUN 1832
 d. 7 JUN 1886
  
     WALTHER, Johanna Christiana Sophie
 b. 13 SEP 1810
 d. 25 OCT 1865
   SCHEFFLER, Anna Thusnelda
 b. 6 JUL 1865
 d. 28 APR 1932
   
     PEINE, Karl Heinrich Wilhelm
 b. 16 AUG 1810
 d. 6 MAY 1864
    PEINE, Henriette Ernestine
 b. 16 MAY 1837
 d. 27 FEB 1899
  
     MEYER, Christiane Caroline
 b. 30 JUL 1817
 d. 6 OCT 1898
    

Back to Main Page


    
     EROLD, Michael
 b. ABT 1628
 d. 7 AUG 1707
 
   EROLD, Johann Christoph
 b. 1654
 d. 7 OCT 1726
  
    NN, Margarethe
 b. 1632
 d. 6 SEP 1685
  
  EROLD, Rosina
 b. 1680
 d. 20 OCT 1681
    
    WINNISCH, Egidius
 b. 1626
  
   WINNISCH, Regina
 b. 7 MAY 1662
 d. 6 FEB 1742
   
    NN, Regina
 b. ABT 1632
 d. 6 DEC 1707
  
    

Back to Main Page


    
     EROLD, Michael
 b. ABT 1628
 d. 7 AUG 1707
 
   EROLD, Johann Christoph
 b. 1654
 d. 7 OCT 1726
  
    NN, Margarethe
 b. 1632
 d. 6 SEP 1685
  
  EROLD, Regina
 b. 1682
    
    WINNISCH, Egidius
 b. 1626
  
   WINNISCH, Regina
 b. 7 MAY 1662
 d. 6 FEB 1742
   
    NN, Regina
 b. ABT 1632
 d. 6 DEC 1707
  
    

Back to Main Page


    
     EROLD, Michael
 b. ABT 1628
 d. 7 AUG 1707
 
   EROLD, Johann Christoph
 b. 1654
 d. 7 OCT 1726
  
    NN, Margarethe
 b. 1632
 d. 6 SEP 1685
  
  EROLD, Susanne
 b. 1684
    
    WINNISCH, Egidius
 b. 1626
  
   WINNISCH, Regina
 b. 7 MAY 1662
 d. 6 FEB 1742
   
    NN, Regina
 b. ABT 1632
 d. 6 DEC 1707
  
    

Back to Main Page


    
     EROLD, Michael
 b. ABT 1628
 d. 7 AUG 1707
 
   EROLD, Johann Christoph
 b. 1654
 d. 7 OCT 1726
  
    NN, Margarethe
 b. 1632
 d. 6 SEP 1685
  
  EROLD, Christianus
 b. 1687
    
    WINNISCH, Egidius
 b. 1626
  
   WINNISCH, Regina
 b. 7 MAY 1662
 d. 6 FEB 1742
   
    NN, Regina
 b. ABT 1632
 d. 6 DEC 1707
  
    

Back to Main Page


    
     EROLD, Michael
 b. ABT 1628
 d. 7 AUG 1707
 
   EROLD, Johann Christoph
 b. 1654
 d. 7 OCT 1726
  
    NN, Margarethe
 b. 1632
 d. 6 SEP 1685
  
  EROLD, Rosina
 b. 1689
 d. 25 MAR 1739
    
    WINNISCH, Egidius
 b. 1626
  
   WINNISCH, Regina
 b. 7 MAY 1662
 d. 6 FEB 1742
   
    NN, Regina
 b. ABT 1632
 d. 6 DEC 1707
  
    

Back to Main Page


    
     EROLD, Michael
 b. ABT 1628
 d. 7 AUG 1707
 
   EROLD, Johann Christoph
 b. 1654
 d. 7 OCT 1726
  
    NN, Margarethe
 b. 1632
 d. 6 SEP 1685
  
  EROLD, Georgius
 b. 1689
 d. 28 FEB 1690
    
    WINNISCH, Egidius
 b. 1626
  
   WINNISCH, Regina
 b. 7 MAY 1662
 d. 6 FEB 1742
   
    NN, Regina
 b. ABT 1632
 d. 6 DEC 1707
  
    

Back to Main Page


    
   EROLD, Michael
 b. ABT 1628
 d. 7 AUG 1707
  
  EROLD, Melchior
 b. ABT 1662
    
   NN, Margarethe
 b. 1632
 d. 6 SEP 1685
   
    

Back to Main Page


    
   EROLD, Michael
 b. ABT 1628
 d. 7 AUG 1707
  
  EROLD, Susanne
 b. 24 OCT 1670
    
   NN, Margarethe
 b. 1632
 d. 6 SEP 1685
   
    

Back to Main Page


This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEBę  icon (web page link)GED4WEBę version 3.32 .

Back to Main Page

Copyright 2010 Karl-Heinz Krueger