Genealogy Data Page 187 (Pedigree Pages)

For privacy reasons, Date of Birth and Date of Marriage for persons believed to still be living are not shown.

    
     REICHERT, Martin 
     REICHERT, Martin Gerichtsschöppe
 b. 26 FEB 1651
 
      NN, Eva
 d. 18 AUG 1709
 
   REICHERT, Christoph
 b. ABT 1680
 d. 6 DEC 1753
  
     JAHN, Jacob 
    JAHN, Anna
 b. 7 MAR 1652
 d. 29 MAR 1711
  
     NN, Maria
 d. 8 FEB 1682
 
  REICHERT, Maria
 b. 3 FEB 1714
    
    JACOB, Matthai  
   JACOB, Rosina
 d. 19 FEB 1714
   
    

Back to Main Page


    
     KRAUSS, Paul 
     KRAUSS, Uwe 
   KRAUSS, André  
     KRUEGER, Paul Ernst Willibald
 b. 11 JAN 1892
 d. 3 DEC 1978
    KRUEGER, Petra Marina  
     HETZ, Martha Marianne
  MUELLER, Paul Luca    
   MUELLER, Yvonne   
    

Back to Main Page


    
     EMMERLING, Georg
 b. ABT 1510
 
   EMMERLING, Michael
 b. ABT 1540
 d. 1590
  
  EMMERLING, Georg    
    

Back to Main Page


    
     EMMERLING, Georg
 b. ABT 1510
 
   EMMERLING, Michael
 b. ABT 1540
 d. 1590
  
  EMMERLING, Simon    
    

Back to Main Page


    
     EMMERLING, Georg
 b. ABT 1510
 
   EMMERLING, Michael
 b. ABT 1540
 d. 1590
  
  EMMERLING, Michael    
    

Back to Main Page


    
     EMMERLING, Georg
 b. ABT 1510
 
   EMMERLING, Michael
 b. ABT 1540
 d. 1590
  
  EMMERLING, Hans    
    

Back to Main Page


    
     HEBERER, Michael
 b. 1677
 d. 15 NOV 1738
     HEBERER, Gottlieb
 b. 16 NOV 1718
 d. 25 APR 1777
 
      NN, Elisabeth
 b. ABT 1684
 d. 6 JAN 1752
 
   HEBER, Johann Gottlieb
 b. 23 FEB 1748
 d. 16 JUL 1804
  
     GERTH, Michael
 b. ABT 1700
 
    GERTH, Maria
 b. 4 SEP 1721
 d. 27 OCT 1783
  
  HEBER, Johann Karl Gottlob
 b. CAL 6 MAY 1785
 d. 29 OCT 1790
    
    VOIGT, Christoph Heinrich
 b. ABT 1720
  
   VOIGT, Marie Rosine
 b. CAL 22 SEP 1749
 d. 24 FEB 1824
   
    

Back to Main Page


    
     HEBERER, Michael
 b. 1677
 d. 15 NOV 1738
     HEBERER, Gottlieb
 b. 16 NOV 1718
 d. 25 APR 1777
 
      NN, Elisabeth
 b. ABT 1684
 d. 6 JAN 1752
 
   HEBER, Johann Gottlieb
 b. 23 FEB 1748
 d. 16 JUL 1804
  
     GERTH, Michael
 b. ABT 1700
 
    GERTH, Maria
 b. 4 SEP 1721
 d. 27 OCT 1783
  
  HEBER, Anna Rosina
 b. 17 DEC 1774
 d. 31 DEC 1774
    
    VOIGT, Christoph Heinrich
 b. ABT 1720
  
   VOIGT, Marie Rosine
 b. CAL 22 SEP 1749
 d. 24 FEB 1824
   
    

Back to Main Page


    
   MALTZ, Martin  
  MALTZ, Maria    
   NN, Anna   
    

Back to Main Page


    
   MALTZ, Martin  
  MALTZ, Michael    
   NN, Anna   
    

Back to Main Page


This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB©  icon (web page link)GED4WEB© version 3.32 .

Back to Main Page

Copyright 2010 Karl-Heinz Krueger