Genealogy Data Page 20 (Pedigree Pages)

For privacy reasons, Date of Birth and Date of Marriage for persons believed to still be living are not shown.

    
     HETZ, Johann Adam
 b. ABT 1700
 d. BEF 1766
 
   HETZ, Johann Adam
 b. CAL 2 JUL 1735
 d. 30 AUG 1797
  
    NN, Anna Margaretha
 b. EST 1710
 d. AFT 1769
  
  HETZ, Regine Margarethe
 b. 31 AUG 1769
 d. 21 FEB 1828
    
     ADLER, Adam
 b. 6 MAY 1661
    ADLER, Wolf Adam
 b. 18 NOV 1697
  
     LOESCHER, Kunigunda
 b. 23 JUL 1662
   ADLER, Anna Magdalena
 b. 25 AUG 1736
 d. 9 NOV 1780
   
     SCHUELLER, Michael 
    SCHUELLER, Magdalena
 b. 24 SEP 1700
 d. 31 DEC 1758
  
    

Back to Main Page


    
     HETZ, Johann Adam
 b. ABT 1700
 d. BEF 1766
 
   HETZ, Johann Adam
 b. CAL 2 JUL 1735
 d. 30 AUG 1797
  
    NN, Anna Margaretha
 b. EST 1710
 d. AFT 1769
  
  HETZ,
 b. 13 MAY 1771
 d. 18 MAY 1771
    
     ADLER, Adam
 b. 6 MAY 1661
    ADLER, Wolf Adam
 b. 18 NOV 1697
  
     LOESCHER, Kunigunda
 b. 23 JUL 1662
   ADLER, Anna Magdalena
 b. 25 AUG 1736
 d. 9 NOV 1780
   
     SCHUELLER, Michael 
    SCHUELLER, Magdalena
 b. 24 SEP 1700
 d. 31 DEC 1758
  
    

Back to Main Page


    
     HETZ, Johann Adam
 b. ABT 1700
 d. BEF 1766
 
     HETZ, Johann Adam
 b. CAL 2 JUL 1735
 d. 30 AUG 1797
 
      NN, Anna Margaretha
 b. EST 1710
 d. AFT 1769
 
   HETZ, Johann Gottfried
 b. 11 NOV 1767
 d. 21 AUG 1838
  
     ADLER, Wolf Adam
 b. 18 NOV 1697
    ADLER, Anna Magdalena
 b. 25 AUG 1736
 d. 9 NOV 1780
  
     SCHUELLER, Magdalena
 b. 24 SEP 1700
 d. 31 DEC 1758
  HETZ, Johanna Sophia
 b. 30 JAN 1790
 d. 25 MAY 1794
    
     SCHERZER, Johann Adam
 b. EST 26 OCT 1710
 d. 23 NOV 1780
    SCHERZER, Johann Georg
 b. 11 DEC 1741
  
     KUENZEL, Ursula
   SCHERZER, Eva Maria
 b. 28 MAY 1769
 d. 28 DEC 1854
   
     FICKER, Georg
 b. CAL 1715
 d. 9 FEB 1761
    FICKER, Catharina
 b. 28 FEB 1747
 d. 27 JUN 1808
  
     WAGNER, Magdalena
 b. ABT 1715
    

Back to Main Page


    
     HETZ, Johann Adam
 b. ABT 1700
 d. BEF 1766
 
     HETZ, Johann Adam
 b. CAL 2 JUL 1735
 d. 30 AUG 1797
 
      NN, Anna Margaretha
 b. EST 1710
 d. AFT 1769
 
   HETZ, Johann Gottfried
 b. 11 NOV 1767
 d. 21 AUG 1838
  
     ADLER, Wolf Adam
 b. 18 NOV 1697
    ADLER, Anna Magdalena
 b. 25 AUG 1736
 d. 9 NOV 1780
  
     SCHUELLER, Magdalena
 b. 24 SEP 1700
 d. 31 DEC 1758
  HETZ, Johanna Christiana
 b. 14 DEC 1793
 d. 25 MAY 1799
    
     SCHERZER, Johann Adam
 b. EST 26 OCT 1710
 d. 23 NOV 1780
    SCHERZER, Johann Georg
 b. 11 DEC 1741
  
     KUENZEL, Ursula
   SCHERZER, Eva Maria
 b. 28 MAY 1769
 d. 28 DEC 1854
   
     FICKER, Georg
 b. CAL 1715
 d. 9 FEB 1761
    FICKER, Catharina
 b. 28 FEB 1747
 d. 27 JUN 1808
  
     WAGNER, Magdalena
 b. ABT 1715
    

Back to Main Page


    
     HETZ, Johann Adam
 b. ABT 1700
 d. BEF 1766
 
     HETZ, Johann Adam
 b. CAL 2 JUL 1735
 d. 30 AUG 1797
 
      NN, Anna Margaretha
 b. EST 1710
 d. AFT 1769
 
   HETZ, Johann Gottfried
 b. 11 NOV 1767
 d. 21 AUG 1838
  
     ADLER, Wolf Adam
 b. 18 NOV 1697
    ADLER, Anna Magdalena
 b. 25 AUG 1736
 d. 9 NOV 1780
  
     SCHUELLER, Magdalena
 b. 24 SEP 1700
 d. 31 DEC 1758
  HETZ, Johann Heinrich Gottlieb
 b. 13 JUL 1796
 d. 31 DEC 1800
    
     SCHERZER, Johann Adam
 b. EST 26 OCT 1710
 d. 23 NOV 1780
    SCHERZER, Johann Georg
 b. 11 DEC 1741
  
     KUENZEL, Ursula
   SCHERZER, Eva Maria
 b. 28 MAY 1769
 d. 28 DEC 1854
   
     FICKER, Georg
 b. CAL 1715
 d. 9 FEB 1761
    FICKER, Catharina
 b. 28 FEB 1747
 d. 27 JUN 1808
  
     WAGNER, Magdalena
 b. ABT 1715
    

Back to Main Page


    
     HETZ, Johann Adam
 b. ABT 1700
 d. BEF 1766
 
     HETZ, Johann Adam
 b. CAL 2 JUL 1735
 d. 30 AUG 1797
 
      NN, Anna Margaretha
 b. EST 1710
 d. AFT 1769
 
   HETZ, Johann Gottfried
 b. 11 NOV 1767
 d. 21 AUG 1838
  
     ADLER, Wolf Adam
 b. 18 NOV 1697
    ADLER, Anna Magdalena
 b. 25 AUG 1736
 d. 9 NOV 1780
  
     SCHUELLER, Magdalena
 b. 24 SEP 1700
 d. 31 DEC 1758
  HETZ, Johann Adam
 b. 16 APR 1792
 d. 11 JUL 1792
    
     SCHERZER, Johann Adam
 b. EST 26 OCT 1710
 d. 23 NOV 1780
    SCHERZER, Johann Georg
 b. 11 DEC 1741
  
     KUENZEL, Ursula
   SCHERZER, Eva Maria
 b. 28 MAY 1769
 d. 28 DEC 1854
   
     FICKER, Georg
 b. CAL 1715
 d. 9 FEB 1761
    FICKER, Catharina
 b. 28 FEB 1747
 d. 27 JUN 1808
  
     WAGNER, Magdalena
 b. ABT 1715
    

Back to Main Page


    
     HETZ, Johann Adam
 b. ABT 1700
 d. BEF 1766
 
     HETZ, Johann Adam
 b. CAL 2 JUL 1735
 d. 30 AUG 1797
 
      NN, Anna Margaretha
 b. EST 1710
 d. AFT 1769
 
   HETZ, Johann Gottfried
 b. 11 NOV 1767
 d. 21 AUG 1838
  
     ADLER, Wolf Adam
 b. 18 NOV 1697
    ADLER, Anna Magdalena
 b. 25 AUG 1736
 d. 9 NOV 1780
  
     SCHUELLER, Magdalena
 b. 24 SEP 1700
 d. 31 DEC 1758
  HETZ, Johann Gottfried
 b. 8 JAN 1799
 d. 25 NOV 1800
    
     SCHERZER, Johann Adam
 b. EST 26 OCT 1710
 d. 23 NOV 1780
    SCHERZER, Johann Georg
 b. 11 DEC 1741
  
     KUENZEL, Ursula
   SCHERZER, Eva Maria
 b. 28 MAY 1769
 d. 28 DEC 1854
   
     FICKER, Georg
 b. CAL 1715
 d. 9 FEB 1761
    FICKER, Catharina
 b. 28 FEB 1747
 d. 27 JUN 1808
  
     WAGNER, Magdalena
 b. ABT 1715
    

Back to Main Page


    
     HETZ, Johann Adam
 b. ABT 1700
 d. BEF 1766
 
     HETZ, Johann Adam
 b. CAL 2 JUL 1735
 d. 30 AUG 1797
 
      NN, Anna Margaretha
 b. EST 1710
 d. AFT 1769
 
   HETZ, Johann Gottfried
 b. 11 NOV 1767
 d. 21 AUG 1838
  
     ADLER, Wolf Adam
 b. 18 NOV 1697
    ADLER, Anna Magdalena
 b. 25 AUG 1736
 d. 9 NOV 1780
  
     SCHUELLER, Magdalena
 b. 24 SEP 1700
 d. 31 DEC 1758
  HETZ, Johanna Christiana
 b. 7 MAR 1806
 d. 23 DEC 1831
    
     SCHERZER, Johann Adam
 b. EST 26 OCT 1710
 d. 23 NOV 1780
    SCHERZER, Johann Georg
 b. 11 DEC 1741
  
     KUENZEL, Ursula
   SCHERZER, Eva Maria
 b. 28 MAY 1769
 d. 28 DEC 1854
   
     FICKER, Georg
 b. CAL 1715
 d. 9 FEB 1761
    FICKER, Catharina
 b. 28 FEB 1747
 d. 27 JUN 1808
  
     WAGNER, Magdalena
 b. ABT 1715
    

Back to Main Page


    
     HETZ, Johann Adam
 b. CAL 2 JUL 1735
 d. 30 AUG 1797
     HETZ, Johann Gottfried
 b. 11 NOV 1767
 d. 21 AUG 1838
 
      ADLER, Anna Magdalena
 b. 25 AUG 1736
 d. 9 NOV 1780
   HETZ, Johann Heinrich
 b. 13 DEC 1802
 d. 25 MAR 1858
  
     SCHERZER, Johann Georg
 b. 11 DEC 1741
    SCHERZER, Eva Maria
 b. 28 MAY 1769
 d. 28 DEC 1854
  
     FICKER, Catharina
 b. 28 FEB 1747
 d. 27 JUN 1808
  HECKEL, Johanne Regine
 b. 4 DEC 1824
 d. 11 OCT 1825
    
    HECKEL, Christian Friedrich  
   HECKEL, Johanna Rosina   
    

Back to Main Page


    
     HETZ, Johann Adam
 b. CAL 2 JUL 1735
 d. 30 AUG 1797
     HETZ, Johann Gottfried
 b. 11 NOV 1767
 d. 21 AUG 1838
 
      ADLER, Anna Magdalena
 b. 25 AUG 1736
 d. 9 NOV 1780
   HETZ, Johann Heinrich
 b. 13 DEC 1802
 d. 25 MAR 1858
  
     SCHERZER, Johann Georg
 b. 11 DEC 1741
    SCHERZER, Eva Maria
 b. 28 MAY 1769
 d. 28 DEC 1854
  
     FICKER, Catharina
 b. 28 FEB 1747
 d. 27 JUN 1808
  HETZ, Heinrich August
 b. 19 SEP 1827
 d. 19 SEP 1827
    
     EGELKRAUT, Johann Friedrich
 b. 22 JAN 1730
    EGELKRAUT, Johann Jakob Samuel
 b. 4 APR 1771
 d. 17 SEP 1814
  
     HAHN, Maria Catharina
 b. ABT 1732
 d. 31 JAN 1806
   EGELKRAUT, Elisabethe Margarethe
 b. 3 SEP 1805
 d. AFT 1858
   
     OELSCHLEGEL, Johann
 b. ABT 1740
 d. BEF 1801
 
    OELSCHLEGEL, Anna Catherina
 b. ABT 1770
  
    

Back to Main Page


This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEBę  icon (web page link)GED4WEBę version 3.32 .

Back to Main Page

Copyright 2010 Karl-Heinz Krueger