Index for surnames beginning with l (Descendancy Pages)
[LACKS, Anna Maria Rodermund ] - [LIPPOLD, Christian Gottlob ]

For privacy reasons, Date of Birth and Date of Marriage for persons believed to still be living are not shown.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (NONE)

[LACKS, Anna Maria Rodermund ] - [LIPPOLD, Christian Gottlob ]
[LIPPOLD, Christian Heinrich ] - [LUEHMANN, Sophie ]

Back to Main Page


LACKS, Anna Maria Rodermund (b. 28 SEP 1856 - d. 1 JUN 1944) , (LACKS-LUEHMANN)
LACKS, Bernhard (b. 8 NOV 1832 - d. 15 SEP 1886) , (LACKS)
LAEMMEL, Baltzer , (LAEMMEL)
LAEMMEL, Hans , (LAEMMEL)
LAEMMEL, Maria (b. ABT 1512 - d. BEF 1565) , (LAEMMEL)
LAEMMEL, Michael , (LAEMMEL)
LAHR, (d. 1604) , (LAHR-OELMANN) , (OELMANN) , (MUEHLMANN)
LAHR, Alfred Kurt (b. 8 NOV 1902) , (MUELLER-STOELZEL) , (STARKE-NN) , (HEBERER) , (KAUTZSCHMANN-VETTER) , (GERTH) , (WEIGEL) , (VOIGT) , (METZNER-SEIDEL) , (SEIDEL) , (CLAUS-NN) , (DONATH-NN) , (ALBERT) , (WEIGEL-NN) , (NN-WEIGEL) , (PUEGNER) , (LANG-UNGER) , (TROEGER-NN) , (DEMMLER) , (MUELLER-HERTEL) , (LAHR-OELMANN) , (OELMANN) , (MUEHLMANN) , (SCHUERER-DEMMLER) , (JACOB-FLECHSIG) , (KRAUSS-KREBS) , (KRAUSS-MALSS) , (MERCKEL) , (FLECHSIG) , (UNGER) , (SEIDEL-NN) , (KUEHN) , (MARKERT) , (DRECHSLER-NN) , (MAI-NN) , (SEILER) , (OELER-KUEHN) , (KUEHN) , (REICHERT-NN) , (JAHN-NN) , (PIEHLER) , (HEBERLEIN-NN) , (GRABNER) , (WEISSFLOCH) , (FRIEDRICH-FUCHS) , (LORENZ-STOELZEL) , (WEIGEL) , (OELSNER) , (STOELZEL)
LAHR, Anna (b. ABT 1574 - d. BEF 1597) , (LAHR-DEMMLER)
LAHR, Anna Maria (b. 1661) , (DEMMLER) , (MUELLER-HERTEL) , (LAHR-OELMANN) , (OELMANN) , (MUEHLMANN)
LAHR, Barbara (b. 1590 - d. 1653) , (LAHR-OELMANN) , (OELMANN) , (MUEHLMANN)
LAHR, Calixt (b. 2 OCT 1585 - d. ABT 1617) , (LAHR-OELMANN) , (OELMANN) , (MUEHLMANN)
LAHR, Calixt (b. 1521 - d. 1597) , (LAHR)
LAHR, Catharina , (LAHR-OELMANN) , (OELMANN)
LAHR, Christian (b. 1702) , (DEMMLER) , (MUELLER-HERTEL) , (LAHR-OELMANN) , (OELMANN) , (MUEHLMANN) , (SCHUERER-DEMMLER)
LAHR, Christian (b. 1699 - d. 30 MAY 1753) , (DEMMLER) , (MUELLER-HERTEL) , (LAHR-OELMANN) , (OELMANN) , (MUEHLMANN)
LAHR, Christian (b. 1810) , (DEMMLER) , (MUELLER-HERTEL) , (LAHR-OELMANN) , (OELMANN) , (MUEHLMANN) , (SCHUERER-DEMMLER) , (JACOB-FLECHSIG) , (KRAUSS-KREBS) , (KRAUSS-MALSS) , (FLECHSIG)
LAHR, Christian (b. 1729 - d. 1801) , (DEMMLER) , (MUELLER-HERTEL) , (LAHR-OELMANN) , (OELMANN) , (MUEHLMANN) , (SCHUERER-DEMMLER) , (JACOB-FLECHSIG) , (FLECHSIG)
LAHR, Christian Ludwig , (DEMMLER) , (MUELLER-HERTEL) , (LAHR-OELMANN) , (OELMANN) , (MUEHLMANN) , (SCHUERER-DEMMLER) , (JACOB-FLECHSIG) , (KRAUSS-KREBS) , (KRAUSS-MALSS) , (FLECHSIG)
LAHR, Christiane Caroline (b. 1807) , (DEMMLER) , (MUELLER-HERTEL) , (LAHR-OELMANN) , (OELMANN) , (MUEHLMANN) , (SCHUERER-DEMMLER) , (JACOB-FLECHSIG) , (KRAUSS-KREBS) , (KRAUSS-MALSS) , (FLECHSIG)
LAHR, Christina (b. ABT 1573 - d. 1640) , (LAHR-DEMMLER)
LAHR, Christoph (b. 1668 - d. 25 NOV 1733) , (DEMMLER) , (MUELLER-HERTEL) , (LAHR-OELMANN) , (OELMANN) , (MUEHLMANN)
LAHR, Christoph (b. 1709 - d. 10 JUN 1759) , (DEMMLER) , (MUELLER-HERTEL) , (LAHR-OELMANN) , (OELMANN) , (MUEHLMANN)
LAHR, Christoph (b. 26 NOV 1627 - d. 1627) , (DEMMLER) , (LAHR-OELMANN) , (OELMANN) , (MUEHLMANN)
LAHR, David (b. 1700 - d. 24 NOV 1777) , (DEMMLER) , (MUELLER-HERTEL) , (LAHR-OELMANN) , (OELMANN) , (MUEHLMANN)
LAHR, Dorothea (b. 1581 - d. 1584) , (LAHR-OELMANN) , (OELMANN) , (MUEHLMANN)
LAHR, Dorothea (b. ABT 1555 - d. 1595) , (LAHR-OELMANN) , (OELMANN)
LAHR, Dorothea (b. 1666 - d. 30 OCT 1666) , (DEMMLER) , (MUELLER-HERTEL) , (LAHR-OELMANN) , (OELMANN) , (MUEHLMANN)
LAHR, Ernst Walther (b. 8 FEB 1898 - d. 10 MAR 1898) , (MUELLER-STOELZEL) , (STARKE-NN) , (HEBERER) , (KAUTZSCHMANN-VETTER) , (GERTH) , (WEIGEL) , (VOIGT) , (METZNER-SEIDEL) , (SEIDEL) , (CLAUS-NN) , (DONATH-NN) , (ALBERT) , (WEIGEL-NN) , (NN-WEIGEL) , (PUEGNER) , (LANG-UNGER) , (TROEGER-NN) , (DEMMLER) , (MUELLER-HERTEL) , (LAHR-OELMANN) , (OELMANN) , (MUEHLMANN) , (SCHUERER-DEMMLER) , (JACOB-FLECHSIG) , (KRAUSS-KREBS) , (KRAUSS-MALSS) , (MERCKEL) , (FLECHSIG) , (UNGER) , (SEIDEL-NN) , (KUEHN) , (MARKERT) , (DRECHSLER-NN) , (MAI-NN) , (SEILER) , (OELER-KUEHN) , (KUEHN) , (REICHERT-NN) , (JAHN-NN) , (PIEHLER) , (HEBERLEIN-NN) , (GRABNER) , (WEISSFLOCH) , (FRIEDRICH-FUCHS) , (LORENZ-STOELZEL) , (WEIGEL) , (OELSNER) , (STOELZEL)
LAHR, Eva (b. 1671) , (DEMMLER) , (MUELLER-HERTEL) , (LAHR-OELMANN) , (OELMANN) , (MUEHLMANN)
LAHR, Georg (b. 1657) , (DEMMLER) , (MUELLER-HERTEL) , (LAHR-OELMANN) , (OELMANN) , (MUEHLMANN)
LAHR, Georg (b. 1709) , (DEMMLER) , (MUELLER-HERTEL) , (LAHR-OELMANN) , (OELMANN) , (MUEHLMANN) , (SCHUERER-DEMMLER)
LAHR, Georg (b. 1600) , (LAHR-OELMANN) , (OELMANN) , (MUEHLMANN)
LAHR, Georg (b. 1712) , (DEMMLER) , (MUELLER-HERTEL) , (LAHR-OELMANN) , (OELMANN) , (MUEHLMANN)
LAHR, Georg (b. 30 JAN 1630 - d. 21 APR 1704) , (DEMMLER) , (LAHR-OELMANN) , (OELMANN) , (MUEHLMANN)
LAHR, Georg (b. ABT 1552 - d. 1616) , (LAHR-OELMANN) , (OELMANN)
LAHR, Gottlieb (b. 13 FEB 1766) , (DEMMLER) , (MUELLER-HERTEL) , (LAHR-OELMANN) , (OELMANN) , (MUEHLMANN) , (SCHUERER-DEMMLER) , (JACOB-FLECHSIG) , (KRAUSS-KREBS) , (FLECHSIG)
LAHR, Gottlieb (b. 24 APR 1740 - d. 3 APR 1820) , (DEMMLER) , (MUELLER-HERTEL) , (LAHR-OELMANN) , (OELMANN) , (MUEHLMANN) , (SCHUERER-DEMMLER) , (JACOB-FLECHSIG) , (FLECHSIG)
LAHR, Hans (b. 1578 - d. 1641) , (LAHR-DEMMLER)
LAHR, Hans (d. 5 FEB 1772) , (DEMMLER) , (MUELLER-HERTEL) , (LAHR-OELMANN) , (OELMANN) , (MUEHLMANN) , (SCHUERER-DEMMLER)
LAHR, Hans (b. 1663) , (DEMMLER) , (MUELLER-HERTEL) , (LAHR-OELMANN) , (OELMANN) , (MUEHLMANN)
LAHR, Johann Christian (b. 1747 - d. 1789) , (DEMMLER) , (MUELLER-HERTEL) , (LAHR-OELMANN) , (OELMANN) , (MUEHLMANN) , (SCHUERER-DEMMLER) , (JACOB-FLECHSIG) , (FLECHSIG)
LAHR, Johann David (b. 18 DEC 1805 - d. 1871) , (DEMMLER) , (MUELLER-HERTEL) , (LAHR-OELMANN) , (OELMANN) , (MUEHLMANN) , (SCHUERER-DEMMLER) , (JACOB-FLECHSIG) , (KRAUSS-KREBS) , (KRAUSS-MALSS) , (FLECHSIG)
LAHR, Johann Gottfried (b. 1774 - d. 1840) , (DEMMLER) , (MUELLER-HERTEL) , (LAHR-OELMANN) , (OELMANN) , (MUEHLMANN) , (SCHUERER-DEMMLER) , (JACOB-FLECHSIG) , (KRAUSS-FLECHSIG) , (FLECHSIG)
LAHR, Johann Gottlieb (b. 1801) , (DEMMLER) , (MUELLER-HERTEL) , (LAHR-OELMANN) , (OELMANN) , (MUEHLMANN) , (SCHUERER-DEMMLER) , (JACOB-FLECHSIG) , (KRAUSS-KREBS) , (KRAUSS-MALSS) , (FLECHSIG)
LAHR, Johanna Christliebe (b. 1804) , (DEMMLER) , (MUELLER-HERTEL) , (LAHR-OELMANN) , (OELMANN) , (MUEHLMANN) , (SCHUERER-DEMMLER) , (JACOB-FLECHSIG) , (KRAUSS-KREBS) , (KRAUSS-MALSS) , (FLECHSIG)
LAHR, Johanna Rosina (b. 1776 - d. 1777) , (DEMMLER) , (MUELLER-HERTEL) , (LAHR-OELMANN) , (OELMANN) , (MUEHLMANN) , (SCHUERER-DEMMLER) , (JACOB-FLECHSIG) , (KRAUSS-FLECHSIG) , (FLECHSIG)
LAHR, Johanna Sophia (b. 1778 - d. 1778) , (DEMMLER) , (MUELLER-HERTEL) , (LAHR-OELMANN) , (OELMANN) , (MUEHLMANN) , (SCHUERER-DEMMLER) , (JACOB-FLECHSIG) , (KRAUSS-FLECHSIG) , (FLECHSIG)
LAHR, Johanna Sophia (b. 1768 - d. 1772) , (DEMMLER) , (MUELLER-HERTEL) , (LAHR-OELMANN) , (OELMANN) , (MUEHLMANN) , (SCHUERER-DEMMLER) , (JACOB-FLECHSIG) , (KRAUSS-KREBS) , (FLECHSIG)
LAHR, Johanna Sophia (b. 1802) , (DEMMLER) , (MUELLER-HERTEL) , (LAHR-OELMANN) , (OELMANN) , (MUEHLMANN) , (SCHUERER-DEMMLER) , (JACOB-FLECHSIG) , (KRAUSS-KREBS) , (KRAUSS-MALSS) , (FLECHSIG)
LAHR, Johanne Sophie (b. 1781) , (DEMMLER) , (MUELLER-HERTEL) , (LAHR-OELMANN) , (OELMANN) , (MUEHLMANN) , (SCHUERER-DEMMLER) , (JACOB-FLECHSIG) , (KRAUSS-FLECHSIG) , (FLECHSIG)
LAHR, Johannes (b. 16 NOV 1632 - d. 1641) , (DEMMLER) , (LAHR-OELMANN) , (OELMANN) , (MUEHLMANN)
LAHR, Maria Rosina (b. 1735 - d. 1735) , (DEMMLER) , (MUELLER-HERTEL) , (LAHR-OELMANN) , (OELMANN) , (MUEHLMANN) , (SCHUERER-DEMMLER) , (JACOB-FLECHSIG) , (FLECHSIG)
LAHR, Matthes (b. 1575 - d. 1611) , (LAHR-DEMMLER)
LAHR, Melchior (b. 9 OCT 1595 - d. 3 MAY 1633) , (LAHR-OELMANN) , (OELMANN) , (MUEHLMANN)
LAHR, Melchior (b. 1656 - d. 11 APR 1680) , (DEMMLER) , (MUELLER-HERTEL) , (LAHR-OELMANN) , (OELMANN) , (MUEHLMANN)
LAHR, Michael (b. 1736 - d. 1739) , (DEMMLER) , (MUELLER-HERTEL) , (LAHR-OELMANN) , (OELMANN) , (MUEHLMANN) , (SCHUERER-DEMMLER) , (JACOB-FLECHSIG) , (FLECHSIG)
LAHR, Michael (b. ABT 1558) , (LAHR-OELMANN) , (OELMANN)
LAHR, Michael (d. 6 JUN 1742) , (DEMMLER) , (MUELLER-HERTEL) , (LAHR-OELMANN) , (OELMANN) , (MUEHLMANN)
LAHR, Michael (b. 1588 - d. 1591) , (LAHR-OELMANN) , (OELMANN) , (MUEHLMANN)
LAHR, Michael (b. 1703 - d. 27 SEP 1776) , (DEMMLER) , (MUELLER-HERTEL) , (LAHR-OELMANN) , (OELMANN) , (MUEHLMANN)
LAHR, Michael (b. 1783 - d. 1843) , (DEMMLER) , (MUELLER-HERTEL) , (LAHR-OELMANN) , (OELMANN) , (MUEHLMANN) , (SCHUERER-DEMMLER) , (JACOB-FLECHSIG) , (KRAUSS-FLECHSIG) , (FLECHSIG)
LAHR, Michael (b. 1706 - d. 1764) , (DEMMLER) , (MUELLER-HERTEL) , (LAHR-OELMANN) , (OELMANN) , (MUEHLMANN) , (SCHUERER-DEMMLER)
LAHR, Moritz Curt (b. 22 DEC 1871 - d. 20 APR 1948) , (DEMMLER) , (MUELLER-HERTEL) , (LAHR-OELMANN) , (OELMANN) , (MUEHLMANN) , (SCHUERER-DEMMLER) , (JACOB-FLECHSIG) , (KRAUSS-KREBS) , (KRAUSS-MALSS) , (FLECHSIG)
LAHR, Nn (b. ABT 1677 - d. 26 AUG 1677) , (DEMMLER) , (MUELLER-HERTEL) , (LAHR-OELMANN) , (OELMANN) , (MUEHLMANN)
LAHR, Nn (b. ABT 1627 - d. ABT 1627) , (DEMMLER) , (LAHR-OELMANN) , (OELMANN) , (MUEHLMANN)
LAHR, Regina (b. 1659) , (DEMMLER) , (MUELLER-HERTEL) , (LAHR-OELMANN) , (OELMANN) , (MUEHLMANN)
LAHR, Susanna (b. 1705) , (DEMMLER) , (MUELLER-HERTEL) , (LAHR-OELMANN) , (OELMANN) , (MUEHLMANN)
LAHR, Ursula (b. 1592) , (LAHR-OELMANN) , (OELMANN) , (MUEHLMANN)
LANDGRAF, Anna (b. ABT 1600) , (LANDGRAF)
LANDGRAF, Georgius , (LANDGRAF)
LANDGRAF, Jacob (d. 20 SEP 1678) , (LANDGRAF)
LANDGRAF, Maria (d. AFT 1652) , (LANDGRAF)
LANDGRAF, Martinus , (LANDGRAF)
LANDGRAF, Matthes , (LANDGRAF)
LANDGRAF, Urban (b. ABT 1530) , (LANDGRAF)
LANDGRAF, Valten (b. ABT 1560 - d. 12 JAN 1629) , (LANDGRAF)
LANG, Andreas , (LANG)
LANG, Anna , (LANG-UNGER) , (UNGER)
LANG, Barbara , (LANG-UNGER) , (UNGER)
LANG, Dorothea , (LANG)
LANG, Elias , (LANG)
LANG, Eva (b. 1 MAY 1603) , (LANG-UNGER) , (UNGER)
LANG, Hanna Rosina , (LANG)
LANG, Johann Heinrich , (LANG-LANG)
LANG, Johannes (d. 9 DEC 1659) , (LANG-UNGER) , (UNGER)
LANG, Magdalena (b. 1595 - d. 8 JAN 1658) , (LANG-UNGER) , (UNGER)
LANG, Maria , (UNGER-NN) , (LANG-DRECHSLER)
LANG, Maria , (LANG-UNGER) , (UNGER)
LANG, Michael , (LANG-UNGER) , (UNGER)
LANG, Michael (b. CAL 1598) , (LANG)
LANG, Michael , (LANG-DRECHSLER)
LANG, Nn (d. 21 AUG 1597) , (LANG-UNGER) , (UNGER)
LANGE, Andreas , (LANGE)
LANGE, Anna Katharina (b. EST 10 AUG 1669 - d. EST 20 SEP 1719) , (KUNZMANN) , (LANGE-NN)
LANGE, Christliebe , (LANGE)
LANGE, Gottlieb , (LANGE-LANGE)
LANGE, Johann Georg , (LANGE)
LANGE, Katharine Juliane , (REICHARD-LANGE)
LANGE, Maria , (LANGE)
LANGE, Salome , (KUNZMANN) , (LANGE-NN)
LANGE, Salomon (b. CAL 14 JAN 1624 - d. CAL 6 MAR 1702) , (LANGE-NN)
LANGE, Samuel , (LANGE)
LAUCKNER, Anna Sophia , (LAUCKNER)
LAUCKNER, Johann , (LAUCKNER)
LAUCKNER, Johann Gottfried , (LAUCKNER-LAUCKNER)
LAUCKNER, Susanna Rosina (b. CAL 1705 - d. 29 OCT 1752) , (LAUCKNER)
LEDERER, Hans Willy (b. 11 FEB 1906) , (STUEBER-ZULEGER) , (FUCHS) , (ZULEGER-KLOEBER) , (GUENTHER-JOHN) , (WAGNER-KAESSLER) , (LUDERER-TAUBNER) , (TAUBNER-NN) , (TAUBNER-NN) , (PETZOLD-BERNHARD) , (VOGEL) , (STROBEL-NN) , (DRESSEL) , (SEIDEL) , (THOSS-NN) , (BERNHARD) , (MORGNER-KRAUSS) , (KRAUSS-SEIDEL) , (TROEGER-PREISSLER) , (TROEGER-NN) , (PREISSLER) , (QUECK-NN)
LEHNE, Elisabeth , (RASCHEN-LEHNE)
LEICHTBECHER, Caspar , (LEICHTBECHER)
LEIN, Christoph Heinrich , (LEIN)
LEISSNER, Hans , (LEISSNER)
LEISTNER, Gottfried , (LEISTNER)
LEISTNER, Johann Christoph , (LEISTNER)
LEISTNER, Johann David , (LEISTNER)
LEISTNER, Johanne Juliane , (LEISTNER)
LEISTNER, Karl , (LEISTNER)
LEISTNER, Therese , (LEISTNER)
LEMMEL, Baltzer , (LEMMEL-LEMMEL)
LEMMEL, Rosina , (LEMMEL)
LENK, Christian , (LENK)
LENK, Christian , (LENK)
LENK, Henriette (b. 16 SEP 1833) , (LENK)
LENK, Sophia , (SEIDEL-LENK) , (LENK)
LEONHARD, Johann Friedrich , (LEONHARD)
LEONHARD, Karl Friedrich , (LEONHARD)
LESSIG, Christianus , (LESSIG)
LESSIG, Christina , (LESSIG)
LESSIG, Thomas (d. BEF 1681) , (LESSIG)
LEUBER, Andreas , (SLOSSER)
LEUBER, Anna (b. ABT 1505 - d. EST 10 MAR 1579) , (SLOSSER) , (PIRNER)
LIEBECK, Bertha (b. 29 NOV 1902) , (LIEBECK-SEIFERT) , (KUBAIL-MEISSNER)
LIEBECK, Carl August (b. 24 JUL 1841 - d. 29 JUL 1919) , (LIEBECK-SEIFERT)
LIEBECK, Friedrich Wilhelm (b. ABT 1800) , (LIEBECK)
LIEBECK, Kurt Alfred (b. 27 JUN 1906) , (LIEBECK-SEIFERT) , (KUBAIL-MEISSNER)
LIEBECK, Luise (b. ABT 1882) , (LIEBECK-SEIFERT) , (KUBAIL-MEISSNER)
LIEBECK, Paul Otto (b. 5 AUG 1888 - d. 10 JAN 1889) , (LIEBECK-SEIFERT) , (KUBAIL-MEISSNER)
LIEBECK, Pauline Ernstine (b. 13 AUG 1864 - d. 19 DEC 1935) , (LIEBECK-SEIFERT) , (KUBAIL-MEISSNER)
LIEBECK, Willi Johannes (b. 24 JUN 1901) , (LIEBECK-SEIFERT) , (KUBAIL-MEISSNER)
LIEBOLD, Johann Phillip , (LIEBOLD)
LIEBOLDT, Christian Gottlob , (LIEBOLDT)
LIEBOLT, Ursula (b. ABT 1545) , (MUELLER-NN)
LIMBECKER, Anna (b. ABT 1567 - d. 1598) , (LIMBECKER) , (BROTMANN)
LIMBECKER, Balthasar (b. ABT 1556) , (LIMBECKER)
LIMBECKER, Barbara (b. ABT 1570 - d. 1620) , (LIMBECKER) , (BROTMANN)
LIMBECKER, Calixt (b. 1548 - d. 1630) , (LIMBECKER)
LIMBECKER, Catharina (b. ABT 1565 - d. AFT 1615) , (LIMBECKER) , (BROTMANN)
LIMBECKER, Catharina (b. 1581 - d. 1633) , (GULDEN) , (LIMBECKER)
LIMBECKER, Christoph , (LIMBECKER)
LIMBECKER, Daniel (b. 1578 - d. 1640) , (GULDEN) , (LIMBECKER)
LIMBECKER, Dorothea (b. 1584 - d. 14 JAN 1633) , (GULDEN) , (LIMBECKER)
LIMBECKER, Endel (b. 1569 - d. 11 APR 1589) , (GULDEN) , (LIMBECKER)
LIMBECKER, Erhart (b. ABT 1515 - d. BEF 1560) , (LIMBECKER)
LIMBECKER, Eva (b. AFT 1571 - d. BEF 1632) , (GULDEN) , (LIMBECKER)
LIMBECKER, Georg (d. 23 JUN 1572) , (LIMBECKER)
LIMBECKER, Georg (b. ABT 1554) , (LIMBECKER)
LIMBECKER, Katharina , (LIMBECKER)
LIMBECKER, Linhart , (LIMBECKER)
LIMBECKER, Maria (b. 1576) , (GULDEN) , (LIMBECKER)
LIMBECKER, Maria (b. 1572 - d. AFT 1615) , (LIMBECKER) , (BROTMANN)
LIMBECKER, Matthes (d. ABT 1588) , (LIMBECKER)
LIMBECKER, Michael (b. ABT 1510 - d. 1570) , (LIMBECKER)
LIMBECKER, Nicol (b. 1573 - d. 10 JUN 1584) , (GULDEN) , (LIMBECKER)
LIMBECKER, Nn , (LIMBECKER)
LIMBECKER, Nn (d. BEF 1560) , (LIMBECKER)
LIMBECKER, Nn (b. 1505) , (LIMBECKER)
LIMBECKER, Regina (b. ABT 1568 - d. AFT 1578) , (LIMBECKER) , (BROTMANN)
LIMBECKER, Thomas (d. BEF 1570) , (LIMBECKER)
LIMBECKER, Wolff (b. 1533 - d. 1615) , (LIMBECKER)
LIMBECKER, Zacharias (b. 1567 - d. 1571) , (GULDEN) , (LIMBECKER)
LIMPECKER, Johann Georg , (LIMPECKER)
LIMPECKER, Katharina (b. ABT 1593 - d. 25 JAN 1633) , (LIMPECKER)
LINDNER, Georg (d. BEF 1663) , (LINDNER)
LINDNER, Jacob , (LINDNER)
LINDNER, Michael , (LINDNER)
LINDNER, Nicolaus , (LINDNER)
LINDTNER, Georg , (LINDTNER)
LIPPOLD, Carl Friedrich (b. 24 DEC 1723 - d. 30 APR 1726) , (LIPPOLD-MUELLER) , (BAUER) , (MUELLER-NN)
LIPPOLD, Christian (b. 1686 - d. 24 AUG 1730) , (LIPPOLD)
LIPPOLD, Christian (b. 18 JUN 1744 - d. 15 FEB 1784) , (LIPPOLD-MUELLER) , (BAUER) , (WINNISCH-NN) , (EROLD-NN) , (REISS-KAESSLER) , (VOGEL) , (HIMMERLICH) , (EBISCH-NN) , (MUELLER-NN)
LIPPOLD, Christian Gottlob (b. 12 AUG 1726) , (LIPPOLD-MUELLER) , (BAUER) , (MUELLER-NN)


This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEBę  icon (web page link)GED4WEBę version 3.32 .

Back to Main Page

Copyright 2010 Karl-Heinz Krueger